کدام کلینیک کاشت مو معتبر است

کدام کلینیک کاشت مو معتبر است؟

1-    یکی از ستون های کلینیک های کاشت مو بهره وری از پزشک متخصص پوست و مو است در ابتدا باید یک پزشک در سیستم کلینیک حضور داشته باشد قالبا کاشت مو بدون وجود پزشک معنی خود کشی می دهد دوما تجربه و تخصص لازم را دارا باشد

2-    مهم نیست مکان کلینیک شمال شهر یا جنوب شهر و یا مرکز شهر باشد مهمترین موضوع مجزا بودن است بهترین نوع بدین شکل است که مرکز مشاوره ای کاشت مو با مرکز انجام عمل های جراحی مجزا باشد زیرا به این ترتیب نظم و ساماندهی بهتری حاکم بر محیط است

3-     وسائل کلینیک باید در حد امکان یکبار مصرف باشد و وسائل چند بار مصرف به خوبی استریل شوند شما باید دنبال وسائل استریل کردن {اتوکلاو} باشید تا حداقل استریلیتی را اطمینان داشته باشید .

4-    مهمترین موضوع داشتن مجوزهای قانونی است که قبل از انجام هر کاری از داشتن مجوزهای قانونی آن مرکز اطمینان حاصل کنید

5-    یکی دیگر از فاکتورهای مهم سابقه کار مرکز و کلینیک است