موهای فراوری شده

در کشورهایی که تعدد افراد زیاد میباشد مانند هند و چین افراد پس از مراجعه به سالن های آرایشی و کوتاه کردن موهای خود این موها توسط شرکتهای کلاه گیس سازی جمع آوری میگردد و در کارخانه با استفاده از رندر یا غربال گری (شانه های مخصوص )  مخصوص که این قابلیت را داشته که موها را بر اساس اندازه جداسازی می نمایند.

نحوه فرآوری کردن مو

پس از آن برای اینکه موها را از لحاظ رنگ یکسان نمایند آنها را مانند نخهای فرش در پاتیل های رنگرزی با حرارت بالا رنگرزی مینمایند که این امر موجب از دست رفتن کراتین مو گشته و موها پس از استفاده در مدت کوتاهی بصورت دمیج و خشک تغییر حالت میدهند که خاصیت رنگ پذیری در این موها دیگر کاملا از بین میرود اما در موهای طبیعی به اصطلاح ورژن رمی موی سر شخص یا اشخاص بصورت دسته ای روی سر خود شخص خریداری گشته و پس از برش مو از روی سر شخص این دسته مویی که در اختیار کارخانه قرار میگیرد این قابلیت را داراست که موهای چپ گرد در سمت چپ سره این کورتکس ها و موهای راست گرد در سمت راست موهای این کورتکس ها و موهای جلوی سر در جلوی سر این کورتکسها و موهای عقب و بالای سر هر کدام در جای خود قرار گیرند.

این نکته یکی از بزرگترین امتیازات این کورتکسها بوده بدین صورت که فرد پس از استحمام با یک تکان دادن کوچک سر خود موها به حالت نرمال خود برمیگردند. اما در صورتیکه در موهای فراوری شده غیر از از دست رفتن کیفیت مو و از دست رفتن قابلیت رنگ پذیزی این نکته نیز به چشم میخورد که موها پس از استحمام درون هم تنیده میشوند و شخص کاربر را دچار مشکل مینماید و این مشکل تنها به این سبب موجب میگردد که در موهای فراوری شده دیگر قابلیت تشخیص چپگرد یا راست گرد بودن موها بصورت تک واحد به تک واحد امری امکان پذیر و قابل اجرا نیست و چون شرکتها مجبور به استفاده میکس شده این موها بر روی کلاه گیسها میباشند پس از یک یا چند بار استحمام این موها کاملا به هم تنیده میشود و این مسئاله به سبب میکس شدن موهای چپ گرد و راست گرد میباشد.

موهای فرآوری شده چیست؟

به موهایی که از سر چیده شده و در شرکت ها  جمع آوری میگردند و با توجه به اندازه و جنس  موها تقسیم بندی میگردند موهای فراوری شده میگویند که در آرایشگاها از سر افراد جدا شده و به کارخانه های کلاه گیس انتقال داده میشوند  و توسط شانه های مخصوص  غربالگری تقسیم بندی خواهند شد سپس موهای تقسیم بندی شده از لحاظ رنگ را  مانند تارهای فرش رنگ ریزی میگردند  در این رنگ ریزی فشرده فولیکول موها از بین میروند که  در این صورت خشکی و کدر شدن موها یک امر طبیعی می باشند و نمیتوان دوباره آن ها را رنگ کرد چرا که دیگر تار موها رنگ را نمی پذیرند  .

نحوه تهیه موهای طبیعی

نوع دیگری از موها وجود دارند که به صورت دسته ایی از سر افراد خریداری میگردند و به کارخانه ها ارجاع داده میشوند . این موها قابیلت این را دارند که موهای چپ در قسمت چپ سر و موهای راست گرد در قسمت راست سر و موهای جلو و عقب و بالای سر در قسمت های خودشان قرار گیرند بنابراین این کورتکس ها بهتر و طبیعی تر عمل کرده و متناسب تر خواهند بود و میتوان به راحتی آن ها را حمام کرد ، به هر سمت حالت داد و در آن ها قابلیت رنگ پذیری نیز وجود خواهد داشت .

 در صورتی که موهای فراورده شده  قابیلت و کیفیت خود را از دست بدهند  قابلیت رنگ پذیری را از دست میدهند ، قابلیت استحمام را نداشته و موها به هم گره خورده و  میچسبند و دیگر قابلیت حالت دهندگی ، چپ گرد و یا راست گرد بودن را نیز نخواهند داشت و به صورت میکس در کارخانه ها استفاده شده و پس از  استفاده و شست و شو به هم تنیده و قابلیت زیبایی خود را از دست خواهند داد  به طور کلی این کلاه گیس ها قابل دسترس بوده و افراد میتوانند از آن ها برای رفع ریزش موها و ظاهر نا مطلوب موهای خود استفاده نمایند .