آزاتیوپرین ،آزارام

آزاتیوپرین (ازارام):

آزاتیوپرین یا ازارام یک داروی تضعیف کننده اتو ایمن که باعث میشود گلبول های سفید بدن ضعیف شده و با توجه به اختلال در سیستم ایمنی بدن که گلبول های سفید عضوی از بدن را عنصر بیگانه شناخته ، به او حمله نکند.

 بیماریهای خود ایمنی که برایشان ازاتیوپرین (ازارام) تجویز میشوند عبارتن از:

آلوپسی ، پسوریازیس ، لوپوس ارتیماتوس سیستمیک ، پلی میوزیت ، دفع سیستم ایمنی بدن به اندام های پیوندی ، التهاب مزمن روده و ...

نکات قابل توجه در ازاتیوپرین (ازارام):

1-در ترکیبات این دارو از کورتون استروید اتفاده نشده است

2-ازاتیوپرین (ازارام) یکی از دارو های کم خطری است که اخیرا تقدیر نامه دریافت کرده است

3- بیماران ام اس ازین دارو بعنوان یک داروی بی ازار یاد کرده و چون عوارض کمی دارد به شدت از ان راضی هستند

4-این دارو در بیماریهای لوپوس و کولون روده خیلی موثر بوده است

5-اگر در حین استفاده این دارو بیمار متوجه حالت تهوع شدید شد باید سریعا به پزشک مراجعه کند

6-برای قطع مصرف دارو باید از روش پلایزری استفاده کرد