امنیت بیهوشی در عمل کاشت مو

امنیت بیهوشی در عمل کاشت مو

امنیت بیهوشی در عمل پیوند مو

انتخاب یک بیهوشی مناسب با در نظر گرفتن امنیت آن انجام می شود. در معاینه ی قبل از عمل ، پزشک از بیمار در مورد

سابقه ی واکنش یا تاثیر جانبی یک بیهوشی سوال خواهد کرد؛ واکنش ها و تاثیرات جانبی شامل واکنش های آلرژیک ، تهوع ، استفراغ ، خارش ، تنگی نفس ، افزایش یا کاهش ضربان قلب یا اثرات سیستمیک حاد می شود که به درمان اورژانسی یا بستری شدن در بیمارستان نیاز دارند. در حالی که چنین واکنش هایی نادر است ، ضروری است که پزشک بداند آیا بیمار قبلا چنین واکنش هایی را تجربه کرده است یا خیر .

بیمار باید از پزشک بخواهد در مورد اینکه چه نوع بیهوشی استفاده می شود با توجه به اثرات جانبی احتمالی آن بحث کنند .

بیهوشی به عنوان یک دروازه

بیهوشی امن و موثر دروازه ای به جراحی انتخابی ترمیم مو است. اضطراب در مورد سختی عمل می تواند مانعی بر سر راه باشد. روابط موثر بیمار/پزشک و اساس استفاده از داروها می تواند این مانع را از سر راه بردارد و راه را برای جراحی ترمیم مو باز کند .