کاشت مو در زنان

اغلب بانوان مشکل ریزش موی خودرا ازدیگران مخفی کرده وبا کاهش حجم موها و ریزش انهااعتمادبه نفس خودرا ازدست میدهند.اماامروزه با روش های جدیدی که ابداع شده دیگر نگرانی برای کاشت مو در زنان وجود ندارد

دلایل ریزش موی بانوان

به طورکلی ریزش موی بانوان به سه دسته تقسیم میشودکه دراین مقاله به توضیح انواع ان میپردازیم 

1-ریزش موضعی

ریزش موی بانوان به شکلی است که ممکن است به علت شکستگی، ریزش موی طبیعی یا ژنتیکی و ... اتفاق افتاده باشد که اغلب اگر وسعت ریزش پایین باشد می توان کاشت مو انجام داد.

2ریزش موی ارثی

ریزش موی طرح داربانام علمی الوپسی اندروژنتیک باشروع یائسگی به وجودمی اید ودراین دوره دربانوان افزایش میابد.این نوع ریزش موی بانوان بسیارشبیه به ریزش مودراقایان میباشد وبه این شکل است که ریزش ازجلوسروطرفین ویاقله سرشروع میشودودلیل به وجودامدن ان دربانوان ژنتیک است.

3ریزش موی گسترده وپراکنده

دراین نوع ریزش که یکی ازشایع ترین انواع ریزش است تمام پوست سربه طوریکدست دچارریزش مومیشود.دراین حالت علاوه براینکه ازتعدادموهاکاسته میشودضخامت موهانیزکم میشود.این ریزش به صورت پراکنده بوده وموهای پشت سررانیز تحت ریزش قرارمیدهدوبه همین دلیل درصورت وجوداین نوع ریزش کاشت موبرای بانوان مناسب نمیباشد.شایان به ذکراست که بابالارفتن سن بانوان فرق سرانهاگسترده ترشده وموهانازک ترمیشود.اما این امرباریزش موگسترده تفاوت داردواین امریک مسئله طبیعی میباشدودردوران یائسگی اتفاق میافتد.برای درمان ریزش موبهتراست که باپزشک متخصص مشورت کنید.

روش های درمان ریزش مووتقویت مو

    دراین روش ازبدن خودشخص خون گرفته میشودوپس ازبالابردن PRPپلاکتهای خون تا پنج برابر بالاتربه سطح سرتزریق میشودکه برای رشدموی کم پشت شده کاربرددارد.
مزوتراپی:یکی ازعلل ریزش مونبودن گردش خون درسروکمبودموادمغذی وضروری ونیز بهم خوردن تعادل هورمون  DHTها وفولیکول های مواست.مانندتولیدبیش از اندازه اندروژن 
که باعث ریزش مومیشود.مزوتراپی روشی است که برای جلوگیری ازریزش مواستفاده میشودوهمچنین فولیکول های مورا برای رشدبهترتحریک میکند.دراین شیوه باسوزن های بسیارنازک موادویتامینه را به لایه زیرین پوست سرتزریق میکنندیعنی لایه میانی پوست سر.سوراخ های ایجادشده دراین روش بسیارسطحی بوده وهیچگونه دردی را به همراه ندارد.این شیوه به متخصص این امکان را میدهدکه باتوجه به نیازمتقاضی به هرکدام ازموادمعدنی ازجمله: ویتامین ها کوانزیم ها امینواسیدها واسیدهای نوکلئیک مقدارانهارا اصلاح کند.برای رسیدن به نتیجه مطلوب تقریبا 6الی 8جلسه الزامیست.
لیزرتراپی:این روش یک روش درمان به صورت غیرجراحی است که هم برای اقایان وهم خانمها انجام میشود.این کارباعث ضخیم ترشدن وپرپشت ترشدن موها شده وظاهری سالم وزیبا به موهامیدهد.لیزرمورداستفاده لیزر کم توان یا لیزر سرداست.

کاشت مو در زنان

بهترین روش برای کاشت مو در زنان ترمیم مو می باشد که در روش انتخاب حالت مو،رنگ مو،جنس موو...به سلیقه شخص اقدام کننده میباشد.طریقه کاشت موبدین صورت است که شبکه ای شبیه سازی شده به پوسته سرانسان بانام علمی (شبکه ای)به وسیله موادکراتین گیاهی روی سرفیکس شده  وموهای طبیعی انتخاب شده تاربه تارروی شبکه بافته  میشود.دراین نوع ترمیم موفردبه راحتی قادربه رفتن به حمام سوناواستخرمیباشد.قابلیت رنگ،مش،دکلره،سشوارواستفاده از ژل وتافت ازمزایای دیگرترمیم مواست.

شما عزیزان میتوانید جهت مشاوره تکمیلی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02122088210 و 02188909050 تماس حاصل فرمایید و  یا عکس خود را از طریق تلگرام به شماره 09122115442 ارسال فرمایید