ریزش مو

ریزش مو

به طور کلی اگر بخواهیم ریزش مو را دسته بندی کنیم میتوانیم ریز مو را به دو نوع تقسیم کنیم

که نوع اول را برگشت پذیر و نوع دوم را غیر قابل برگشت می نامیم

اگر فردی موهایش ریزش پیدا کرد ولی ریشه آن سالم بود باید بداند که موهایش دوباره شروع بع رویش میکند که اصطلاحا به آن قابل برگشت و برگشت پذیر می گوییم

ولی اگر فردی علت ریزش موهایش صدمه دیدن ریشه های مویش باشد نوع ریزش آن غیر قابل برگشت یا همان برگشت ناپذیر میگویند

زمانیکه موی فرد از نوک یا ساقه آسیب دیده باشد ، صدمه دیده باشد این تار مو از همان جا شروع به رویش میکند زیرا به ریشه ان هیچگونه اسیب یا صدکه ای نرسیده است اما اگر ریزش آن از ریشه ی تار مو باشد در آن صورت مویی دوباره شروع به رویش نخواهد کرد

علت های ریزش موی برگشت ناپذیر:

1-    بیماریهای التهابی

2-    عفونت در قسمت پیاز مو

علل ریزش موی برگشت پذیر:

1-    تغییر در سیستم های داخلی بدن

2-    مشکلات کم کاری در تیرویید

3-    رژیم های غذایی آسیب پذیر

4-    کم خونی

تذکر: در اکثر موارد دیده شده که بعضی از دختران و خانم های محترم زمان بستن موهای خودشان سعی در محکم و سفت بستن موها دارند که این عامل یکی از مخرب کننده ترین بخش در ریشه ی مو است امکان دارد در کوتاه مدت بروز نکند و خود را نشان ندهد ولیکن در طولانی مدت عوارض غیر قابل برگشتی را به فرد تحمیل میکند.

این نکته را باید در نظر داشته باشیم که کمبود برخی از مواد مغذی علی الخصوص ویتامین ها باعث تشدید در ریزش موهای مان میشود که با پر کردن و جایگزین کردن میتوانیم به راحتی آنها را رفع کنیم

 شایان ذکر است که کوتاهی یا بلندی مو هیچ ارتباطی با ریزش مو ندارد چونکه در موهای بلند ریزش محصوص است همین امر باعث می شود که به نظر برسد موهایمان را کوتاه کنیم