عکس کاشت مو

ریزش مو و یا کم پشتی موی سر معضلی است که تقریبا از بین هر 10 نفر 4 نفر به آن مبتلا هستند و اکثرشان سعی دارند که ریزش موی خود را برطرف کنند در ابتدا ا داروها و مواد شیمیایی استفاده می کنند اما داروهای شیمیایی نه تنها ریزش مو را برطرف نمی کند بلکه ریزش مو را بیشتر از قبل می کنند 

توضیحات کاشت مو:

کاشت مو یک فرآیندی است که خیلی زود توانسته به یکی از محبوب ترین فعالیت های زیبایی تبدیل شود و طرفداران زیادی را بین جوانان و میانسال ها کسب کند کاشت مو عبارت است از مجموعه فرآیندی که طی آن پس از مشاوره و بررسی آزمایشات روز کاشت مو را مشخص شده و موهای پشت سر شخص کاندید را برداشت می کنند و در .فضاهایی که خالی از موی سر می باشد کاشت مو انجام می شود.

طبیعتا همه افرادی که برای خدمات زیبایی به مراکز زیبایی مراجعه می کنند یکی از ملاک ها و الویتشان دیدن نمونه کارهای آن مرکز زیبایی بوده و هست چرا که ارزش یک مرکز زیبایی را سوابق اجرایی و نمونه کارهایش مشخص می کند کاشت مو هم از این قاعده مستثنا نیست به گفته مشاورین و کارشناسان کاشت مو تقریبا تمامی افرادی که برای مشاوره وارد مرکز می شوند تمایل و درخواست دیدن عکس کاشت مو را دارند و با استفاده از عکس کاشت مو می توانند تصمیم قطعی خود را برای انجام کاشت مو بگیرند

عکس کاشت مو