ارایش کردن مو

ارایش کردن مو

هرچقدر مو بلند تر شود نیاز ان به مراقبت (مثل برس و شانه زدن ، شستشو ، خشک کردن ، ژل و نرم کننده و ...) بیشتر میشود و کلا توجه انسان به موی بلند نسبت به موی کوتاه بیشتر است

فرد دارای موی بلند مرتب خود را داخل اینه نگاه کرده و دست به موهایش میکشد و نیز برای حفظ مدل دادن به انها اغلب متوسل به کارهای متنوعی می گردد تمامی این مسایل در دراز مدت موجب اسیب به ساقه مو شده و به همین دلیل است که در موهای بلند احتمال دو شاخه شدن مو و اختلالات ساقه مو بیشتر از موهای کوتاه است لذا توصیه میشود که افراد دارای موهای ضعیف ، نازک و خشک مدل موی کوتاه را انتخاب نمایند

مدل موی دم اسبی در دراز مدت موجب اسیب مو میشود زیرا موه در یک محل همیشه دچار کشیدگی شده و میریزند و لذا فرصت رشد و بلند شدن به موها داده نمیشود به همین دلیل است که افراد دارای این مدل مو اظهار می کنند که موهایم بلند نمیشوند مدل موی سیخ سیخی نیز باعث اسیب مو میگردد زیرا ساقه مو ایستاده و راست بوده و لذا بیشتر در معرض اسیب های محیطی قرار دارد

مدل مو و روش ارایش خاصی وجود ندارد که بتواند موهای اسیب دیده را اصلاح نماید و تبلیغات سالن های ارایش از این بابت نادرست است موهای مجعد نسبت به موهای صاف بیشتر و راحت تر دچار اسیب دیدگی و شکنندگی می شود فر دایمی مو به دلیل استفاده از مواد شیمیایی برای ایجاد ان خوب نیست و توصیه نمیشود