اثر بخشی زیبایی بر سلامت روحی جسمی در فرد

اثر بخشی زیبایی بر سلامت روحی جسمی در فرد

سازمان جهانی بهداشت که هدف خود را دستیابی به عالی‌ترین سطح ممکن بهداشت برای همه مردم تعیین کرده، در اساسنامه خود در تعریف سلامت می‌گوید: منظور از سلامت، حالت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری .

بر اساس این تعریف، فردی دارای سلامت روان است که: «توانمندی‌های خود را بشناسد و توانایی مقابله با استرس‌های روزمره را داشته باشد و به شکل مفید و موثری در جامعه مشارکت و فعالیت داشته باشد.

    مقوله زیبایی و اهمیت آن در حیات بشر بر کسی پوشیده نیست. تا جایی که حافظه تاریخ یاری می کند، انسانها همیشه به دنبال زیباتر بودن و حفظ زیبایی ظاهری بوده اند. متون دینی با تأیید این غریزه آدمی و با جمله معروف «ان ا... جمیل و یحب الجمال» مهر تأییدی بر زیبادوستی و زیباخواهی انسان نهاده و او را به داشتن ظاهری آراسته و پیراسته تشویق نموده است. مسلماً در زیبایی ظاهری افراد  پوست سالم ،موهای سر و ابرو و مژه از اهمیت بسزایی برخوردار­اند بنابراین افرادی که به هر دلیلی ­(بیماری،سانحه و غیر..) دچار صدمات جبران ناپذیری در پوست خود شده و یا اینکه به صورت غیر قابل بازگشت موهای خود را از دست می دهند از لحاظ هیجانی در شرایط خاصی قرار گرفته و این موضوع جنبه های مختلفی از  رضایت زندگی ، بهداشت روان و اشتغال و رضایت از عملکرد شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد که مرکز تخصصی موی رنسانس با توجه به این امر مهم اثر بخشی زیبایی را در هفت گروهاز بیماران:1-آلوپسی آره اتا،2- پسوریازیس،3-لیکن پلان،4- بیماران دیابتی متقاضی ترمیم مو،5-بیماران دچار عارضه پرفشاری خون ،6-بیماران تحت شیمی درمانی ،7- زنان و مردان دچارطاسی هستند را مورد بررسی قرار داده که نتیجه آن بهبود شاخصه های بهداشت روانی در مبتلایان بوده است